Projekty UE

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności MGN Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzenia inwestycji w nowatorskie technologie poligraficzne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę środka trwałego: poligraficznej maszyny fleksograficznej (1 szt.)

zapytanie ofertowe nr 1 2017 RPOWZ    zapytanie ofertowe nr 1 2017 RPOWZ -Formularz

„W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.05.00-32-0073/17 pt. „Wzrost konkurencyjności MGN Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzenia inwestycji w nowatorskie technologie poligraficzne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę: systemu CtP Flekso (1 kpl.)”INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/2017/RPOWZ

w załączeniu INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/2017/RPOWZ z dnia 2017-04-21.

nr 1/2017/RPOWZ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r. 

FORMULARZ OFERTY (DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r.).

„W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.05.00-32-0073/17 pt. „Wzrost konkurencyjności MGN Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzenia inwestycji w nowatorskie technologie poligraficzne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę środka trwałego: spektrodensytometru (1 szt.)”INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r

w załączeniu INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/2017/RPOWZ z 20.10.2017 z dnia 2017-11-24.

nr 2/2017/RPOWZ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r.

FORMULARZ OFERTY (DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r.)

„W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.05.00-32-0073/17 pt. „Wzrost konkurencyjności MGN Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzenia inwestycji w nowatorskie technologie poligraficzne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę: oprogramowania do recepturowania farb graficznych – licencja bezterminowa (1 szt.)”


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 3/2017/RPOWZ z 20.10.2017r

w załączeniu INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 3/2017/RPOWZ z 24.11.2017 z dnia 2017-11-24.

nr 3/2017/RPOWZ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r.

FORMULARZ OFERTY (DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r.)


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 4/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r. z 20.10.2017 r.

w załączeniu INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 4/2017/RPOWZ z 20.10.2017 r. z 24.11.2017 z dnia 2017-11-24.

nr 4/2017/RPOWZ

„Wzrost konkurencyjności MGN Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzenia inwestycji w nowatorskie technologie poligraficzne”


kontakt

Zapytaj o ofertę

Podaj imię lub nazwę firmy
Podaj adres e-mail
Podaj nr telefonu
Wpisz treść wiadomości
Zaznacz zgodę
Dziękujemy!
Wiadomość została wysłana.